Επικοινωνία

Έντυπο επικοινωνίας

ΓΡΑΦΕΙΟ
Διεύθυνση:
Oslobođenja 1, 11090 Belgrade, Serbia 
E-mail: 
office@vzklaboratory.com 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Marko Blagojević 
Export Manager 
Telephone: 
+381 11 4130 482 
Mobile: 
+381 66 8233 034 
E-mail: 
marko.blagojevic@vzklaboratory.com