Контакт

Формуляр за контакти

Седалище
Адрес: 
Освобождение 1, 11090 Белград, Сърбия
Eлектронна поща:
office@vzklaboratory.com 

Продажби
Марко Благоевич
Експорт мениджър
Телефон:
+381 11 4130 482 
Мобилен:
+381 66 8233 034 
Eлектронна поща: 
marko.blagojevic@vzklaboratory.com